Od Pro

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 19, 150 00 , Hlavní město Praha, Česko

Skupina PRE je se svými cca 680 000 odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice. V současné době zaměstnává cca 1 400 zaměstnanců; pro své zákazníky distribuovala v roce 2014 cca 6,1 TWh elektřiny na všech napěťových úrovních a dosáhla celkového konsolidovaného čistého zisku ve výši 2,4 mld. Kč. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem. Spolehlivým a kvalitním poskytováním energie a energetických služeb chceme rozšiřovat počet našich spokojených zákazníků. Zároveň chceme dobrými ekonomickými výsledky těšit naše akcionáře a svým zaměstnancům vytvářet takové pracovní prostředí, aby považovali za čest být součástí Skupiny PRE.

bpDatum poslední certifikace: 1. 6. 2023 (platnost osvědčení do 1. 6. 2026)


 

ppz 

Datum poslední certifikace: 31. 10. 2020 (platnost osvědčení do 31.10. 2023)

  • rok 2005 - stupeň 2
  • rok 2008 - stupeň 3
  • rok 2011 - stupeň 3
  • rok 2014 - stupeň 3
  • rok 2017 - stupeň 3
  • rok 2020 - stupeň 3