Od Pro

SYNTHOS PBR s.r.o.

Otto Wichterleho , 278 01 Kralupy nad Vltavou, , Česko

synthos

Synthos PBR s.r.o. - produkt a distribuce chemických látek a chemických přípravků. 100% akcií ve společnosti má Synthos SA.

Výroba a distribuce elektřiny, výroba a distribuce tepelné energie, odběr a úprava vody.
100 % akcií společnosti je v držení firmy Synthos Kralupy a.s.

bp 

Datum poslední certifikace: 26. 10. 2021 (platnost osvědčení do 1. 11. 2024)