Od Pro

PREservisní, s.r.o.

Na Hroudě 1492/4, 100 00 , Hlavní město Praha, Česko

PREservisní, s. r. o., vznikla přejmenováním společnosti KORMAK nemovitosti, s. r. o., k 1. 10. 2018 jako 100% dceřiná společnost Pražské energetiky a je součástí Skupiny PRE. V této společnosti jsou centralizovány nákupní činnosti pro Skupinu PRE. Tyto činnosti jsou provázány s výstavbou distribuční sítě PREdistribuce, zajištěním a dopravou materiálu a také s údržbou a výstavbou budov. Dále tato společnost poskytuje služby spojené s řízením investic a oprav a služby měření a diagnostiky v distribuční síti. To přináší zvýšení efektivnosti vnitřních procesů, jejich standardizaci a snížení administrativní zátěže. Díky činnosti společnosti dochází k optimalizaci řízení nákladů a kapitálových výdajů v rámci celé Skupiny PRE. Cílem PREservisní, s. r. o., je spokojený zákazník ze všech společností Skupiny PRE.

bp

Datum poslední certifikace: 1. 6. 2023 (platnost osvědčení do 1. 6. 2026)