Od Pro

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Průmyslová 1024, 739 61 Třinec, , Česko

Hlavní činnost akciové společnosti ENERGETIKA TŘINEC (ET) spočívá ve výrobě, rozvodu a prodeji elektrické energie, horké vody, technologické páry, dmýchaného a stlačeného vzduchu, provozní, koupelenské a pitné vody a distribuci, úpravě topných plynů získávaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a také zemního plynu.

bp 

Datum poslední certifikace: 1. 6. 2021 (platnost osvědčení do 1. 6. 2024)