Od Pro

KDYNIUM, a.s.

Nádražní , 345 06 Kdyně, , Česko

Tato slévárna pracuje již od roku 1954 pro široký okruh zákazníků. Dlouholeté zkušenosti potvrzují, že nejlepších výsledků a nejvyššího využití předností přesně litých odlitků je dosaženo při intenzivní spoluprací konstruktérů a techniků, kteří navrhují výrobky, sestavy či systémy, ve kterých mají být odlitky použity a našich slévárenských technologů, kteří jsou předními odborníky ve svém oboru. Dokonalým využitím všech možností metody lze zvládnout i neobyčejně složité a komplikované tvary součástí.

bp 

Datum poslední certifikace: 1. 1. 2020 (platnost osvědčení do 1.11. 2023)