Od Pro

Kovohutě Příbram nástupnická a.s.

Kovohutě , 261 01 Příbram, , Česko

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. je hutnický závod, který recykluje odpady s obsahem olova (zejména olověné baterie), vyrábí olovo a jeho slitiny, výrobky z olova a cínu a dále je zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů a odpadů elektrických a elektronických zařízení vyřazených z provozu.

bpDatum poslední certifikace: 1. 6. 2020 (platnost osvědčení do 1. 6. 2023)


ppz Datum poslední certifikace: 22. 10. 2019

  • 2007 - stupeň 2
  • 2010 - stupeň 3
  • 2013 - stupeň 3
  • 2016 - stupeň 3
  • 2019 - stupeň 3