Od Pro

Synthomer a.s.

Tovární , 356 01 Sokolov, , Česko

  synthomer

Výroba základních organických chemických látek.

bp 

Datum poslední certifikace: 1. 6. 2020 (platnost osvědčení do 1 6. 2023)