Od Pro

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

, 533 53 , , Česko

suspk

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, krajská příspěvková organizace, se sídlem v Pardubicích - Doubravicích je organizací zřízenou pro zajišťování správy a údržby silnic II. a III. tříd v majetku Pardubického kraje. Na základě smluvního vztahu s Ministerstvem dopravy ČR zajišťuje částečně i údržbu vybraných silnic I. tříd.

bp

Datum poslední certifikace: 26. 10. 2021 (platnost osvědčení do 1. 11. 2024)