Od Pro

Vodárna Plzeň, a.s.

Pod Homolkou 96, 326 00 , , Česko

 vodarna plzen

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně, v bývalých okresech Plzeň – sever a Plzeň – jih a v dalších městech a obcích v okolí Plzně, např. Starý Plzenec, Břasy, Stod, Čižice, Plešnice a Štěnovice.

Společnost zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel.

bp 

Datum poslední certifikace: 26. 10. 2021 (platnost osvědčení do 1. 11. 2024)