TAMEH Czech s.r.o.

Vratimovská 80, 719 00 Ostrava-Kunčice, , Česko

tameh

TAMEH Czech s.r.o. představuje složitý a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se speciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu. V oboru vodního hospodářství, teplárenství, plynárenství, elektro-energetiky a výroby technických plynů je tento závod svými fyzickými výkony plně srovnatelný s jednoúčelovými energetickými subjekty podnikajícími na energetickém trhu České republiky. Převážná část dodávek energetických médií směřuje z TAMEH Czech s.r.o. do ostatních závodů akciové společnosti, část je určena externím kupujícím.

bp 

Datum poslední certifikace: 28. května 2019 (platnost osvědčení do 28. května 2022)