Plzeňská teplárenská, a.s.

Doubravecká 1, 301 00 Plzeň, , Česko

logo pltep

Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem energií na území města Plzně a v Plzeňském kraji. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 40.000 bytů v Plzni a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských subjektů.
Systémem centrálního zásobování teplem provozovaného Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou již pokryty všechny plzeňské městské obvody.
Společnost dále vyrábí a dodává elektrickou energii. Vlastní rovněž certifikáty na schopnost poskytovat primární, sekundární a terciární regulace elektřiny, což jí umožňuje účastnit se obchodu s podpůrnými službami na denním trhu s ČEPS, a.s.
Společnost vyrábí a dodává poměrně nově také chlad. Významně se také angažuje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství

bp 

Datum poslední certifikace: 23. 10. 2018 (platnost osvědčení do 23.10. 2021)

.