Střední stavební škola Jihava

Žižkova 20, 586 01 Jihlava, , Česká republika

zpOcenění Správná praxe získané v roce 2006 za projekt, který se týká bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou v učebních oborech tesař a pokrývač. Ochrana mladých lidí při výkonu takových prací je řešena eliminací rizik, dodržováním pracovních postupů a za pomoci kolektivního a osobního zajištění pracovníka.