Od Pro

ČEZ, a. s. Jaderná elektrárna Temelín

, 375 01 Temelín, , Česko

 skupina cez

zp

2010-2011: Bezpečnost práce při údržbě

Ocenění Správná praxe získané v letech 2010-2011 za projekt řešící identifikaci rizik formou sledování a odstraňování bezpečnostních neshod. Byl vytvořen účinný systém zaznamenání identifikovaného rizika a přenos řešení problému na odpovědnou osobu.

 


 bp 

Datum poslední certifikace: 1.11. 2020 (platnost osvědčení do 1.11. 2023)