Od Pro

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1, 162 00 Praha, , Česko

uvn

 Nemocnice poskytuje kompletní spektrum zdravotnických služeb. V roce 2004 získala jako první v zemích východní Evropy certifikát kvality společností Joint Commission International (JCI). Aktuálně je akreditována SAK. K prosinci 2015 měla 469 standardních lůžek, 68 JIP lůžek, 137 lůžek následné péče, deset klinika dvacet odborných oddělení.

 

zdrave prac 2018-2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Řízení rizika ohrožení těhotných chemickými látkami v ÚVN Praha

Projekt byl zaměřen na bezpečné a zdraví neohrožující prostředí nemocnice s minimalizací rizika výskytu chemických látek a chemických směsí se specifickou rizikovostí pro těhotné.


ppz 

Datum poslední certifikace: 22. 10. 2019

  • 2016 - stupeň 2
  • 2019 - stupeň 3