Od Pro

VAKOS XT a.s. & Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Pernerova 28a, , 186 00 Kar Praha, , Česko

logo vakosxt

Společnost VAKOS XT a. s. působí v České republice od 1. 4. 1998. Své aktivity směřuje především do oblasti výroby a kontroly farmaceutických produktů - léčivých přípravků, léčivých a pomocných látek, galenických přípravků, farmaceutických surovin, zdravotnických prostředků, homeopatických přípravků, dále je předmětem činnosti společnosti výroba kosmetických přípravků, doplňků stravy a vybraných prostředků a služeb CBRNe.

Výzkum a vývoj související s uvedenými výrobními aktivitami je realizován jak vlastními zaměstnanci, tak spoluprací s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími výzkumnými a vývojovými pracovišti.

Součástí činnosti VAKOS XT a. s. je minimalizace negativních dopadů činnosti na životní prostředí. Tento cíl je naplňován dodržováním všech právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a realizací preventivních a hospodárných opatření v oblasti spotřeby a využití energií, surovin a vzniku a využití odpadů.

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, 14 001: 2004

 

zdrave prac2018-2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Minimalizace vlivu residuální kontaminace po nelegální výrobě narkotik na zdraví člověka (DETOXIKON)

Projekt DETOXIKON vznikl na základě dlouhodobé spolupráce oddělení specializované metodiky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra s cílem realizovat individuální i kolektivní ochranná opatření proti nebezpečným látkám pro všechny bezpečnostní sbory nejen v ČR, ale i ve světě.