Od Pro

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Přípotoční 1337/1a, 101 00 Praha, , Česko

zsmv

zdrave prac2016-2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Projekt „OPTIMA“ byl zaměřen na zlepšení psychické a fyzické připravenosti příslušníků bezpečnostních sborů včetně nácviku individuální péče příslušníků o vlastní zdraví, kondici a psychickou odolnost.

 

 

zdrave prac2018-2019: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Minimalizace vlivu residuální kontaminace po nelegální výrobě narkotik na zdraví člověka (DETOXIKON)

Projekt DETOXIKON vznikl na základě dlouhodobé spolupráce oddělení specializované metodiky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra s cílem realizovat individuální i kolektivní ochranná opatření proti nebezpečným látkám pro všechny bezpečnostní sbory nejen v ČR, ale i ve světě.