Od Pro

ALCOA FUJIKURA CZECH s.r.o.

Olomoucká 1008, 783 53 Velká Bystřice, , Česko

zp

2005: Hluku stop!

Ocenění získané v roce 2005 za projekt, který demonstroval komplexní řešení problematiky hluku ve společnosti, představil systém přijímaných opatření a zapojení zaměstnanců.

 

 

zp

2007: Posviťme si na břemena

Další ocenění získané v roce 2007 za projekt, který byl zaměřen na komplexní řešení problematiky ergonomie v podniku. V podniku působí samostatný pracovník pro oblast ergonomie, který je odpovědný za koordinaci řešení ergonomických otázek, pomoc při předcházení nemocí z povolání a spolupráci se závodní lékařkou a externím odborníkem. Zároveň provádí terénní šetření ve výrobě, zajišťuje spolupráci ergonomických týmů a komunikaci problematiky s vedením společnosti.