Od Pro

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice, 128 00 Praha, , Česko

vfn

zp2006: BOZ(P) NA START! 

Ocenění získané v roce 2006 za projekt, v jehož rámci byl vytvořen projekt školení BOZP žáků zdravotních škol formou e-learningu.

Projekt je zaměřen na systémový přístup k modernímu vzdělávání žáků a absolventů zdravotnických škol. Navrhované vzdělávání propojující požadavky práva s výkonem odborné praxe je schopno vývoje v návaznosti na změny právních předpisů i změny pracovních podmínek. Z tohoto hlediska je projekt aplikovatelný na podmínky jiných zdravotnických subjektů.