Eurovia Kamenolomy, a.s. (Tarmac)

79 Londýnská, 460 01 Liberec, , Czechia

 

ppz Datum poslední certifikace: 31.10.2017

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejích předchůdců.

  • v  kategorii Malé a střední podniky za r. 2017 - Podnik podporující zdraví 3. stupně
  • obhajoba titulu z let 2005, 2008, 2011 a 2014