Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57, 586 01 Jihlava, , Česko

ppz Datum poslední certifikace: 31.10.2017

  • V  kategorii Velké podniky za r. 2017 - Podnik podporující zdraví 3. stupně
  • obhajoba titulu z let 2007, 2009, 2011 a 2014