Od Pro

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Kovohutě 530, Březové Hory, 261 01 Příbram, , Česko

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. je hutnický závod, který recykluje odpady s obsahem olova (zejména olověné baterie), vyrábí olovo a jeho slitiny, výrobky z olova a cínu a dále je zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů a odpadů elektrických a elektronických zařízení vyřazených z provozu.

ppz
 

 

Datum poslední certifikace: 22. 10. 2019

 

  • 2007 - stupeň 2
  • 2010 - stupeň 3
  • 2013 - stupeň 3
  • 2016 - stupeň 3
  • 2019 - stupeň 3

  bp 

Datum poslední certifikace: 1. 6. 2020 (platnost osvědčení do 1. 6. 2023)