Od Pro

Eurovia Kamenolomy, a.s. (Tarmac)

Londýnská 564, 460 01 Liberec, , Česko

eurovia

EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební Skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ, a.s., a jejích předchůdců.

ppz 

Datum poslední certifikace: 31. 10. 2020  (platnost certifikace do 31. 10. 2023)

  • 2005 - stupeň 1
  • 2006 - stupeň 1
  • 2008 - stupeň 2
  • 2011 - stupeň 2
  • 2014 - stupeň 3
  • 2017 - stupeň 3
  • 2020 - stupeň 3