STUDIE A ANALÝZY V BOZP

OiRA neboli Online Interactive Risk Assessment je online interaktivní nástroj, který usnadňuje posuzování rizik pro evropské mikro a malé organizace. Software OiRA Byl vyvinut Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v roce 2009 a používá se od roku 2010. Je dostupný zdarma na webu http://www.oiraproject.eu/. OiRA vychází z nizozemského nástroje pro hodnocení rizik známého jako RI&E, což je velmi populární a hojně používaný nástroj. Software OiRA agentury EU-OSHA pomáhá odvětvovým sociálním partnerům (organizacím zaměstnavatelů i zaměstnanců) a vnitrostátním orgánům (ministerstvům, inspektorátům práce, institutům činným v oblasti BOZP atd.) vypracovat odvětvové nástroje pro hodnocení rizik zaměřené na malé podniky a mikropodniky.

Tím, že usnadňuje hodnocení rizik, usiluje nástroj OiRA o zvýšení počtu mikropodniků a malých podniků, které vyhodnocují svá rizika, a o zlepšení kvality těchto hodnocení. Nástroje OiRA umožňují podnikům začít provádět hodnocení rizik (nebo tento proces zlepšit). Tímto způsobem mohou pomoci podnikům stát se konkurenceschopnějšími, například tím, že sníží náklady, které jsou důsledkem nemocí z povolání, a že minimalizují rizika úrazů. Rovněž jim mohou pomoci zlepšit celkové pracovní podmínky a výsledky.

Výhody použití OiRA:

 • bezplatný,
 • dostupný on-line,
 • k dispozici i jako mobilní aplikace,
 • nástroje jsou zaměřené na konkrétní odvětví,
 • nástroje lze do určité míry přizpůsobit podmínkám konkrétního podniku,
 • pomocí nástrojů lze vytvořit akční plán a vybrat si ze seznamu navržených opatření.

Hodnocení rizik pomocí nástroje OiRA tvoří 5 hlavních kroků:

 • Příprava: Nástroj OiRA umožňuje podnikům pomocí několika jednoduchých otázek přizpůsobit hodnocení rizik do určité míry jejich vlastním specifikům.
 • Identifikace: Tento krok zahrnuje hledání skutečností při práci, které mohou mít škodlivý vliv, a identifikaci osob, které mohou být danému riziku vystaveni.
 • Posouzení: Tuto fázi tvoří stanovení priorit u rizik, která byla identifikována. Stanovení priorit později pomáhá při rozhodování, která opatření by měla být zavedena jako první.
 • Akční plán: Nástroj poté pomůže vygenerovat akční plán a rozhodnout, jak odstranit nebo kontrolovat rizika.
 • Zpráva: Nakonec je vygenerována zpráva, kterou lze vytisknout nebo stáhnout a která umožňuje zdokumentovat výsledky procesu hodnocení rizik.

 

info orange Mediální kampaň OiRA 2021 zahájena

OiRA – nové české nástroje na hodnocení rizik