OCENĚNÍ v oblasti BOZP

bp new

Opava – Dvanácti společnostem bylo dnes v Knihovně Petra Bezruče v Opavě předáno prestižní osvědčení „Bezpečný podnik“. Pro oceněné firmy je to potvrzení, že pro bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců dělají více, než jim nařizuje zákon, a vytvářejí jim skutečně bezpečné pracovní prostředí. Všechny oceněné firmy osvědčení „Bezpečný podnik“ obhájily z minula, některé opakovaně. Tři ze společností získaly toto ocenění posedmé a úplným premiantem jsou Teplárny Brno, a.s., jež jsou „Bezpečným podnikem“ už poosmé.

Slavnostní předávání se v Opavě uskutečnilo opět po dvouleté přestávce způsobené pandemií covid-19. Zástupci celkem dvanácti společností přijali osvědčení „Bezpečný podnik“ z rukou náměstkyně pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Dany Roučkové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna. Získání osvědčení je začátkem nepřetržitého procesu, který od managementu společnosti vyžaduje, aby při řízení firmy vždy zohledňoval požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Osvědčení „Bezpečný podnik“ se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů práce.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 72 společností (s dohromady 49 tisíci zaměstnanci), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 31. 5. 2022 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

 • BD SENSORS s.r.o. se sídlem v Buchlovicích
 • Dormer Pramet s.r.o. se sídlem v Šumperku
 • ELLA-CS, s.r.o. se sídlem v Hradci Králové
 • Energotrans, a.s. se sídlem v Praze
 • Isolit-Bravo, spol. s r.o. se sídlem v Jablonném nad Orlicí
 • MIKROP ČEBÍN a.s. se sídlem v Čebíně
 • SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. se sídlem v Opavě
 • TAMEH Czech s.r.o. se sídlem v Ostravě
 • Teplárny Brno, a.s. se sídlem v Brně
 • Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., provozy Třinec a Staré Město u Uherského Hradiště se sídlem v Třinci
 • ZF Staňkov s.r.o. se sídlem ve Staňkově

Jedním z požadavků programu je neustále zlepšování, které pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto hodlá MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

 

TZ SÚIP