Osobní ochranné pracovní prostředky

Symboly jsou často doplněny čísly, která označují třídy ochrany pro dílčí ochranné vlastnosti. Tyto symboly musejí být umístěny na výrobku a jejich význam musí být vysvětlen v návodu.

Ke značení ochranných oděvů se používají piktogramy (viz ČSN EN ISO 13688) a ke značení ochranných rukavic se používají piktogramy dle ČSN EN ISO 21420 Ochranné rukavice – Obecné požadavky a zkušební metody, která nahradila od 1. 2 2021 normu ČSN EN 420.

 oopp

ŠKRÉTA, KarelJak správně vybírat osobní ochranné prostředky: správná praxe pro malé a střední podniky. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2021. 30 s.