Úvod

Prevence a řízení MSDČtvrtý plakát z kampaně pro zaměstnavatele pod názvem 𝐂𝐇𝐂𝐄𝐓𝐄-𝐋𝐈 𝐔𝐒̌𝐄𝐓𝐑̌𝐈𝐓, 𝐕𝐒𝐀𝐃̌𝐓𝐄 𝐍𝐀 𝐄𝐑𝐆𝐎𝐍𝐎𝐌𝐈𝐈 se věnuje prevenci a řízení muskuloskeletálních poruch. Cílem této  kampaně je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.
 
Věděli jste, že pouze necelých 25 % firem v České republice propaguje mezi pracovníky cviky na záda, protahovací cviky nebo jiné cvičení v práci?
 

Preventivní opatření proti vzniku muskuloskeletálních poruch:

  • omezování vzniku rizik (automatizace zvedání a manipulace s břemeny),
  • odstraňování rizik u zdroje jejich původu (snížení výšky zvedání břemene)
  • přizpůsobení práce jednotlivci (pracoviště poskytuje dostatek prostoru pro správné držení těla, používání nastavitelných židlí a stolů – střídání sezení a stání, přestávky a střídání činností),
  • přizpůsobení technologickému pokroku (ergonomická zařízení, nástroje a vybavení),
  • nahrazení úkonu méně nebezpečným nebo méně rizikovým (nahrazení ruční manipulace mechanickou manipulací),
  • vytvoření koherentní politiky, která pokryje technologii, organizaci práce, pracovní podmínky, sociální vztahy a pracovní prostředí,
  • přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany (rukojeti s dobrým úchopem místo protiskluzových rukavic, menší zátěž na zvedání před zádovými pásy – bederní opora),
  • poskytnutí školení a pokynů (praktický nácvik správného používání pracovních prostředků /zdvihací zařízení, židle, nábytek/ a bezpečných pracovních poloh /sed, stání/).