OCENĚNÍ v oblasti BOZP

PPZ newOd r. 2005 je každoročně hlavním hygienikem České republiky oficiálně vyhlašována soutěž o titul Podnik podporující zdraví. Co to pro podniky a organizace znamená a obnáší? Na rozdíl od oblasti ochrany zdraví při práci, která je podrobně upravena naší legislativou, neexistují pro provádění podpory zdraví na pracovišti právní požadavky. Proto byl vybrán materiál Quality Criteria of Workplace Health Promotion Evropské sítě pro podporu zdraví na pracovišti.

https://www.podnikpodporujicizdravi.cz

Od vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Podnik podporující zdraví 80 podniků a organizací činných v České republice. Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.

V kategorii Velké podniky za r. 2021:    
Podnik podporující zdraví 3. stupně (nejvyšší dosažitelný stupeň):

  • Black&Decker (Czech), s.r.o., Trmice (obhajoba titulu z roku 2018); 
  • Teplárna Kladno s.r.o. (obhajoba titulu z let 2006, 2009, 2012, 2015 a 2018);
  • Nestlé Česko, spol. s r.o., Praha 4 – Modřany (obhajoba titulu z let 2006, 2009, 2012, 2015a 2018);
  • Pramet Tools, spol. s r.o., Šumperk  (obhajoba titulu z let 2009, 2012, 2015 a 2018);
  • ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav (obhajoba titulu z let 2015 a 2018);
  • T – Mobile Czech Republic, a.s., Praha 4 (obhajoba titulu z  let 2009, 2012, 2015 a 2018).

V  kategorii Malé a střední podniky za r. 2021:   
Podnik podporující zdraví 3. stupně:    

  • Ferring Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy (obhajoba titulu z let 2007, 2009, 2012 a 2015);
  • Základní škola Vsetín, Luh (obhajoba titulu z let 2009, 2012, 2015 a 2018).

Podnik podporující zdraví 2. stupně:    

  • Hygienická stanice hl.m.Prahy, Praha 1 (obhajoba titulu z roku 2018);
  • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Další – v pořadí již osmnáctý – ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví pro rok 2022 byl při této příležitosti vyhlášen náměstkyní ministra zdravotnictví a hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D. Uzávěrka podání přihlášek s písemným Projektem podpory zdraví bude 31. 3. 2022. Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro hodnocení jsou k dispozici na těchto kontaktech:

Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Tel: 267 08 2415, 267 08 2731
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.szu.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
Tel: 224 972 961,  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.mzcr.cz

 

Soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2021

 Ocenění Podnik podporující zdraví v mapové aplikaci

Ocenění Podnik podporující zdraví již po sedmnácté - 2021

Ocenění Podnik podporující zdraví již pošestnácté - 2020

Ocenění Podnik podporující zdraví již popatnácté - 2019

Ocenění Podnik podporující zdraví již počtrnácté - 2018

Ocenění Podnik podporující zdraví již potřinácté - 2017

Ocenění Podnik podporující zdraví již podvanácté - 2016

Ocenění Podnik podporující zdraví již pojedenácté - 2015

Ocenění Podnik podporující zdraví již podesáté - 2014

Ocenění Podnik podporující zdraví již podeváté - 2013

Ocenění Podnik podporující zdraví již poosmé - 2012