OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali 21. října 2014 v Kaiserštejnském paláci v Praze osvědčení „Bezpečný podnik“ zástupcům 16 společností.

Jedna z těchto společností, ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany, získala osvědčení již pošesté. Principy programu nepřetržitě zde naplňují od zrodu programu již celých 18 let a vedle naplňování cílů programu a přínosů pro bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců tak přispívají i ke zvyšování jeho prestiže.

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit u právnických i podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně lidského zdraví a ochraně životního prostředí.

V České republice se v současnosti prokazuje platným osvědčením 80 společností. Ty přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti práce na všech úrovních ke snižování pracovní úrazovosti a nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ získávají tyto společnosti:

 • VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.;
 • ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín;
 • ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany;
 • Robert Bosch, spol. s r.o.;
 • Ferring-Léčiva, a.s.;
 • ČZ Strojírna, s.r.o.;
 • ČZ Řetězy, s.r.o.;
 • ČZ a.s., provozy Strakonice;
 • HOCHTIEF CZ a. s.;
 • TRCZ s.r.o.;
 • TRW – DAS a.s., závod ŘÍZENÍ + TSCD;
 • KDYNIUM a.s.;
 • Bühler Motor s.r.o.;
 • ŠKODA TVC s.r.o.;
 • BD SENSORS s.r.o.;
 • Chropyňská strojírna, a.s.

Odpovědný postoj oceněných, ale i ostatních zapojených společností je pro budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn v přístupu k prevenci rizik, ochraně zdraví zaměstnanců a ke zvyšování kvality života. Významně se dotýká také možnosti snižování nákladů a ztrát z pracovních úrazů a nemocí z povolání, které se v ČR každoročně pohybují řádově mezi 20-30 miliardami korun. Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového řízení společností, podniků a firem, a docílit tak vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Tato skutečnost je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce natolik zásadní, že jsou rozhodnuty program „Bezpečný podnik“ nadále podporovat.

Petr Habáň

tiskový mluvčí