Často kladené dotazy - Požární ochrana

Požární ochrana

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, obor Elektronické počítačové systémy. Co potřebuji k tomu, abych splňoval podmínky "vyhlášky 50"? Po střední škole následovala VŠ v oboru požární ochrany a již 17 let pracuji jako hasič.

Odpověď

Můj dotaz se týká zákazu kouření včetně elektronických cigaret dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V současné době řeším u elektronické cigarety typu IQOS, u kterých výrobci cigaret připravili pro náruživé kuřáky naprostou novinku. Bezdýmové neboli zahřívané tabákové produkty, které na rozdíl od elektronických cigaret obsahují tabák! Bezdýmný tabákový výrobek IQOS funguje tak, že se do přístroje zastrčí malá „cigareta“. Na rozdíl od klasických cigaret nehoří, ale pouze se zahřívá. Kuřák tedy vdechuje páru obsahující nikotin. Proto by mě zajímalo, zda platí zákaz i pro tento typ cigarety na veřejných prostorech.

Odpověď

Jakékoliv oprávnění, které prokazuje, že zájemce o členství podniká v oboru požární ochrany v souladu s platnými předpisy. Např. osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona o požární ochraně nebo oprávnění ke kontrolám požárních uzávěrů vydané příslušným výrobcem anebo certifikát výrobku prokazující shodu s technickými normami vydané autorizovanou osobou. Primárně se jedná o doložení odbornosti pracovníků, případně kvality výrobků. Doklad o oprávnění musí mít přímou souvislost s činností žadatele o členství.

Rozdíl je v tom, že technik požární ochrany nemůže na rozdíl od osoby odborně způsobilé zpracovávat posouzení požárního nebezpečí podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, dále nemůže provádět odbornou přípravu preventivní požární hlídky a preventisty, a to se týká vysokého požárního nebezpečí. Všechny ostatní činnosti, vyplývající ze zákona o požární ochraně, může technik PO vykonávat.