Kategorie:

PPZ newV roce 2022 proběhl již osmnáctý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (počet zaměstnanců nad 250) a Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců). Získaný titul je udělován na dobu 3 let.
Dne 25. října 2022 byly v malostranském Kaiserštejnském paláci oceněny společnosti, které splnily podmínky soutěže. Právo i nadále užívat titul Podnik podporující zdraví letos obhajovaly i společnosti, které jej obdržely už v roce 2006 a 2010 (2. ročník a 6. ročník soutěže) a úspěšně titul obhájily i v letech 2013, 2016 a 2019.

Kategorie:

V roce 2021 proběhl již sedmnáctý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (počet zaměstnanců nad 250) a Malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců). Získaný titul je udělován na dobu 3 let.

Kategorie:

V roce 2020 proběhl již šestnáctý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (s více než dvěma sty padesáti zaměstnanci) a Malé a střední podniky (s méně než dvěma sty padesáti zaměstnanci). Získaný titul je udělován na dobu 3 let.

I v tomto, pro všechny náročném roce byly předány certifikáty a ceny všem společnostem, které splnily podmínky soutěže. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci neproběhlo předávání, jak už se stalo tradicí, v Kaiserštejnském paláci, ale ocenění byla postupně rozvezena do jednotlivých společností a organizací.

Kategorie:

V roce 2019 proběhl již patnáctý  ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví. Soutěž organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Podniky soutěží ve dvou kategoriích: Velké podniky (s více než dvěma sty padesáti zaměstnanci)

 a Malé a střední podniky (s méně než dvěma sty padesáti zaměstnanci) Získaný titul je udělován na dobu 3 let.

Dne 22. října 2019 byly v malostranském Kaiserštejnském paláci oceněny společnosti a organizace, které splnily podmínky soutěže. Právo i nadále užívat titul Podnik podporující zdraví letos obhajovaly i společnosti, které jej obdržely již v letech 2006, 2007 a 2010 (2., 3. a 6. ročník soutěže) a úspěšně ho obhájily v letech 2016 a 2017. Všechny oceněné podniky se vyznačují vysokou úrovní péče o zdraví zaměstnanců a zaměřením na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví.