HORECA

Tepelný stres - nastává v okamžiku, kdy tělo získává teplo rychleji, než se ho stíhá zbavovat, např. při fyzické práci svalů, kdy nezbývá dost krve pro zvýšení průtoku krve kůží, kterou by se teplo odvádělo. Míru stresu pracovníka, jeho schopnost pracovat a bezpečnost na pracovišti ovlivňují čtyři faktory prostředí:

 • teplota
 • vlhkost
 • sálavé teplo, např. ze slunce nebo fritézy
 • rychlost proudění vzduchu.

Citlivost na teplo ovlivňují individuální charakteristiky člověka (např. věk, zdravotní stav, fyzická zdatnost, míra aklimatizace, atd.). Ideální pracovní teplota je mezi 20 °C a 22 °C. Stoupne-li teplota nad 26 °C, klesá soustředění, ubývá síly, dochází k chybám, dostavuje se únava a vyčerpání a v důsledku toho vzrůstá počet úrazů.

Poruchy z tepla a dopad na zdraví
1. Úpal a a hyperpyrexie

Příčina: K úpalu dochází tehdy, když selže systém tepelné regulace v těle, pocení nedostačuje a tělesná teplota vzrůstá na kritickou úroveň. Jediný účinný způsob, jak se tělo dokáže zbavovat přebytečného tepla, je narušen a oběť nemá téměř
žádné varování, že bylo dosaženo kritického stádia.
Symptomy: Mezi příznaky úpalu patří suchá, horká nebo skvrnitá kůže (v důsledku selhání pocení). Tělesná teplota je obvykle 41 °C nebo vyšší, pacient je psychicky zmatený, nastupuje delirium s úplnou nebo částečnou ztrátou vědomí. Znaky hyperpyrexie jsou obdobné, pouze kůže zůstává vlhká.
Je-li teplota těla příliš vysoká, způsobuje smrt.
Léčba: Není-li pacientovi poskytnuta rychlá a vhodná léčba, může nastat smrt. Osoba vykazující příznaky úpalu musí být neprodleně hospitalizována.
Měla by být ihned poskytnuta první pomoc:

 • pacient by měl být umístěn ve stínu a zbaven vnějšího oděvu;
 • měla by být navlhčena jeho kůže a zvýšeno proudění vzduchu kolem něj, aby se zlepšilo chlazení odpařováním;
 • co nejrychleji by měly být doplněny tekutiny. Nabízejte k pití doušky chladné vody, ale pouze pokud je pacient při vědomí.
2. Vyčerpání z horka

Příčina: Vyčerpání z horka je způsobeno ztrátou velkého množství tekutin v důsledku pocení, někdy s nadměrnou ztrátou soli.
Symptomy: Vyčerpání z horka zahrnuje některé klinické symptomy, které
se mohou podobat počátečním příznakům úpalu: silné pocení, slabost, závratě, poruchy vidění, intenzivní žízeň, nevolnost, zvracení, průjem, svalové křeče, dušnost, bušení srdce, brnění a trnutí rukou a nohou. Tělesná teplota je normální nebo jen mírně zvýšená.
Léčba: Pacienti s mírnou formou vyčerpání z horka se obvykle ihned zotaví, jakmile jsou přemístěni z horkého prostředí a doplní si tekutiny (pokud možno se solí). Trvalé následky nejsou známy. Vyčerpání z horka by se nemělo podceňovat, protože symptomy jsou podobné úpalu, který představuje z lékařského hlediska naléhavou situaci.

3. Křeče z horka

Příčina: Tyto křeče se přičítají nerovnováze elektrolytů vzniklé v důsledku pocení. Křeče se vyskytují nejčastěji v případech, kdy osoby vykonávající těžkou fyzickou práci v horkém prostředí pijí velké množství vody bez dostatečného doplňování soli (elektrolytů).
Symptomy: Bolestivé křeče v rukou, nohách nebo žaludku, k nimž dochází
náhle v práci nebo po práci. Uvedené svaly jsou zpravidla na křeče nejcitlivější. Křeče může způsobovat jak nadbytek, tak nedostatek soli.
Léčba: Je třeba odlišovat křeče z horka od obyčejných křečí, ke kterým dochází při namáhavé práci. Obyčejné křeče se nejlépe léčí odpočinkem a masáží; křeče z horka lze léčit pouze doplněním chybějící soli – pitím slané vody nebo speciálními nápoji určenými k doplňování tekutin.

Prevence tepelného stresu
 • vytěsňovací ventilace
 • indukční vaření
 • snížení vlhkosti vzduchu (klimatizace, pohlčovače vlhkosti)

Preventivní opatření:

 • Aklimatizace
 • Snížení fyzické náročnosti
 • Střídání práce a odpočinku
 • Doplňování tekutin
 • Osobní ochranné prostředky
 • Školení pracovníků