Nevyhnutelné v životě člověka je proces stárnutí, i když si s ním v mladším a středním věku většinou neděláme velké starosti, se více či méně projevuje změnami ve funkci řady biologických orgánů (systémů), které mají vliv na pracovní výkonnost, ať již jde o fyzickou zdatnost či psychické funkce. Stárnutí populace, má však své důsledky, v narůstajícím počtu starších pracovníků a jejich pracovní výkonnosti, promítající se na trhu práce.

Kdo je považován za staršího pracovníka?

Hlediska, od jakého věku někoho můžeme označit jako starší osobu, mohou být různá:

  • fyzický věk (tj. dle data narození), případně dle počtu let zbývajících dotyčnému do důchodového věku;
  • podle toho, jak se cítí, jak je pracovně zdatný, bez ohledu na fyzický věk (v tomto ohledu jsou rozdíly v sebehodnocení mezi lidmi značné a jsou ovlivněny řadou faktorů souvisejících s typem osobnosti, motivací, žživotním stylem a žživotními hodnotami);
  • podle objektivně zjistitelného stavu biologických systémů a orgánů jako je tělesná zdatnost, svalová síla, funkce srdeční cévního, zažívacího a dýchacího systému atd., jejichž fungování může být zhoršeno procesy stárnutí;
  • podle vnějších příznaků stárnutí, jako jsou ššediny až holohlavost, schýlená postava, silné brýle, oslabený sluch, časté nemoci atd. Toto hledisko však může být klamné a nemělo by být kritériem pracovní způsobilosti.
Co může zaměstnavatel udělat ke zvýšení péče o starší pracovníky?
  • Provádět soustavnou evidenci starších pracovníků (nad 45 let) v organizaci, jejich činností (profesí) a hodnotit jejich zdravotní stav (nutná spolupráce s odborníky pracovní lékařské péče).
  • Zajistit provádění periodických zdravotních prohlídek starších pracovníků po 40. roce věku každé 2 – 3 roky, po 50. roce věku každý rok (spolupráce s odborníky pracovní lékařské péče).
  • Sledovat a analyzovat příčiny pracovních úrazů starších pracovníků, ale také pomáhat při jejich návratu do práce po závažnějších úrazech.
  • Plánovat pracovní náplň vhodných pozic (zaměstnání, činností) pro starší pracovníky, tj. stanovit tělesné, smyslové a psychické požadavky na příslušné pozice.