Chemický průmysl je asi nejsložitější odvětví, pro které se Dokumentace o ochraně před výbuchem zpracovává. V případě chemického průmyslu záleží samozřejmě na jeho typu a zejména počtu a povaze produktů, které daný podnik produkuje. Nicméně ve všech případech, kdy se jedná o reaktivní látky, doporučujeme vždy tvorbu DOPV konzultovat s chemikem, který má s danou výrobou zkušenosti. Na rozdíl od ostatních typů provozů totiž v chemických továrnách často hrozí vzájemná reakce chemických látek, která vede k vytvoření výbušné atmosféry i tam, kde se běžně nevyskytuje. Například v případě úniku silné kyseliny a jejím kontaktu s kovy (hliník, ocel a další) dochází k reakci, jejímž vedlejším výsledkem je vznik plynného vodíku, který je extrémně výbušný, a jeho výbuchy jsou v chemickém průmyslu nejčastější příčinou výbuchu.