Kategorie:

Mít platný řidičský průkaz, platnou pracovnělékařskou prohlídku, sednout za volant a jet, občas si dát přestávku a nabrat síly na další část cesty. Zdá se, že problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví řidičů nemůže být tak složitá. Avšak soudě podle komplikovanosti právních předpisů a dotazů našich čtenářů je to jinak. Na několik z nich odpovídáme v tomto článku.

Kategorie:

Zaměstnavatelé často upřednostňují zisk před bezpečností zaměstnanců i ostatních účastníků silničního provozu a přestávky zaměstnancům neumožňují, nemají potřebné znalosti v oblasti BOZP nebo zaměstnancům nedávají dostatečné informace.

Kategorie:

Do odvětví silniční dopravy spadají řidiči nákladních a dodávkových vozů, taxikáři, profesionální osobní řidiči, řidiči autobusů a dovážkové služby, zajišťované na jízdních kolech a motocyklech. Práce v odvětví silniční dopravy vyžaduje vysokou míru odborných dovedností a kvalifikaci. Například řidiči vozidel, určených pro dálkovou silniční dopravu, nemohou být jen schopnými řidiči, ale musejí být také schopni naložit a vyložit zboží, odstranit technické problémy, mít určité jazykové dovednosti, provádět základní administrativu a jednat jako „vyslanci“ své společnosti v jiných zemích. Musejí zboží doručit včas, bez ohledu na počasí a podmínky na silnicích. Mohou převážet nebezpečné látky nebo křehké zboží, které vyžadují zvláštní péči a odpovědnost. V odvětví silniční dopravy je stejně, jako v jiných odvětvích, důležité věnovat pozornost pracovním podmínkám, aby se zvýšila kvalifikace a motivace pracovní síly.