Kategorie:

Do odvětví silniční dopravy spadají řidiči nákladních a dodávkových vozů, taxikáři, profesionální osobní řidiči, řidiči autobusů a dovážkové služby, zajišťované na jízdních kolech a motocyklech. Práce v odvětví silniční dopravy vyžaduje vysokou míru odborných dovedností a kvalifikaci. Například řidiči vozidel, určených pro dálkovou silniční dopravu, nemohou být jen schopnými řidiči, ale musejí být také schopni naložit a vyložit zboží, odstranit technické problémy, mít určité jazykové dovednosti, provádět základní administrativu a jednat jako „vyslanci“ své společnosti v jiných zemích. Musejí zboží doručit včas, bez ohledu na počasí a podmínky na silnicích. Mohou převážet nebezpečné látky nebo křehké zboží, které vyžadují zvláštní péči a odpovědnost. V odvětví silniční dopravy je stejně, jako v jiných odvětvích, důležité věnovat pozornost pracovním podmínkám, aby se zvýšila kvalifikace a motivace pracovní síly.

Kategorie:

Silniční doprava je jedním z nejrizikovějších odvětví v EU. Nástroj je určený tuzemským dopravcům, kteří provozují vnitrostátní silniční dopravu. Neobsahuje problematiku městské hromadné dopravy, mezinárodní silniční dopravy a taxislužby.

Plakát ke stažení zde.

Nástroj OiRA

Obecné zhodnoceníje základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej ale použít pro další podnikající subjekty.

Mediální kampaň OiRA