Kategorie:

Současný dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií se promítá i do oblasti pracovněprávních vztahů, v nichž dochází ke vzniku dosud neobvyklých forem práce. Jednou z nich je práce, která je zprostředkována prostřednictvím digitálních platforem. Práce je zprostředkována pomocí digitální (online) platformy, která prostřednictvím specializované aplikace (určené k použití na mobilním zařízení nebo ve webovém rozhraní) propojuje zákazníky a pracovníky nabízející svou pracovní činnost. BOZP se zde prosazuje obtížněji.

Kategorie:

Průmyslový robot je automaticky ovládaný víceúčelový manipulátor, programovatelný ve třech nebo více osách, který může být pevný nebo mobilní, určený k použití v průmyslové automatizaci (čl. 3.10 EN ISO 10218-1). Většinou provádí nebezpečné, často se opakující a nepříjemné úkoly. Co má provozovatel v souvislosti s bezpečností práce s průmyslovými roboty zajistit, čtěte v tomto článku.

Kategorie:

Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) označuje soudobý trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce.

Koncept „Průmysl 4.0“

Řada vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem čtvrté průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Průmyslová revoluce je spojená s nástupem trvalého, velice rychlého rozvoje systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií ve všech oblastech lidské činnosti, se změnou znalostí, způsobu myšlení, způsobu řízení podniků a celých výrobních procesů. Koncept Průmyslu se netýká pouze průmyslové výroby, ale představuje novou filozofii. Průmyslová revoluce je komplexní změna, která se dotkne mnoha oblastí života společnosti. Základním předpokladem úspěšného zvládnutí změn, eliminace rizik a využití příležitostí je široký konsenzus nad strategickým směřováním a způsobem implementace. Digitalizace ekonomiky již dnes probíhá v široké škále odvětví (elektronika, elektrotechnika, konstrukce a výroba strojů a zařízení, výroba nástrojů, automobilový průmysl, energetika, chemická a farmaceutická výroba, hutnictví a ocelářství, informační technologie a telekomunikace, průmyslová automatizace, radiokomunikace, ale i údržba, bankovnictví, finanční a marketingové služby, obchodní činnost, poradenské služby, reklamní činnost, vývoj software, zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, výživa a další).

Kategorie:
Vláda ČR

Vláda si byla vědoma nutnosti přijmout a řídit procesy (vytvářet vhodné podmínky) čtvrté průmyslové revoluce, dnes i v nejbližší budoucnosti nejvýznamnějších technologických, strukturálních i společenských změn.

Usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 729 k Iniciativě Průmysl 4.0

Kategorie:
Průmysl 4.0 a jeho iniciativy v zahraničí

Tento článek poskytuje přehled vybraných aktivit a iniciativ ze zahraničí, které se zabývají tématem Průmysl 4.0.

Německo
  • 2013 spuštění národní platformy „Industrie 4.0“.
  • „Industrie 4.0“ má dva podpůrné programy, na které bylo vyčleněno 100 mil EUR.
  • Celkově bylo na iniciativu vyčleněno cca 400 mil EUR.
  • Zaměření: referenční architektura a standardizace, výzkum a inovace, bezpečnost sítěmi propojených systémů, právní rámec, trh práce a vzdělávání.
  • Technologické zaměření: evoluce od vestavěných systémů ke kyberneticko-fyzickým systémům.
  • Zaměření automatizační technologie: distribuované systémy s metodami autooptimalizace, autokonfigurace, autidiagnostiky, strojovým vnímáním, inteligentní podporou dělníka.
  • Německý Spolkový institut pro bezpečnost práce a pracovní lékařství (BAuA) pořádá každoroční workshopy na téma „spolupráce mezi člověkem a robotem“. Německo se tak zařazuje k některým evropským zemím, které začleňují robotiku do vnitrostátních programů a snaží se podporovat bezpečnou a flexibilní spolupráci mezi roboty a obsluhou s cílem dosáhnout vyšší produktivity.
  • Job Futuromat - odborníci v Německu se zabývají problematikou stupně automatizovatelnosti práce - zda jsou činnosti podstatné pro výkon profese schopny zastat místo lidí stroje a případně jakou měrou. Na základě shromažďování údajů a dat vznikla webová stránka, kde je možné zjistit stupeň automatizovatelnosti profese.