Kategorie:

Domácí péče představuje náročné pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti domácích pečovatelů z řady důvodů.

  1. V domácím prostředí se mohou vyskytovat nebezpečí související s domácností, jako je špatná kvalita vnitřního ovzduší nebo toxické látky, které jsou spojené s řadou negativních účinků na zdraví.
  2. Mnohá ze známých nebezpečí souvisejících se zdravotní péčí v klinickém prostředí, jako je šíření infekcí, vývoj rezistentních organismů a chyby při podávání léků, se vyskytuje také v domácí péči.
  3. Domácí péče může být poskytována za nekontrolovaných podmínek.
  4. Poskytovatelé zdravotní péče mohou mít nedostatečnou odbornou přípravu nebo odborné znalosti týkající se bezpečnosti pacientů a často pracují pod nedostatečným nebo žádným přímým dozorem.
  5. Řízení rizik je při domácí péči obzvláště problematické, jelikož každá domácnost v zásadě představuje „pracoviště“, avšak všechna nezbytná opatření pro ochranu na pracovišti při poskytování zdravotní péče jak pro pracovníky, tak pro pacienty nemusí být zavedená nebo okamžitě dostupná. Z těchto důvodů může být kontrola nebezpečí při domácí péči obtížná.
Kategorie:

Přibližně 10% pracovníků v Evropské unii je zaměstnáno v odvětví zdravotnictví a sociální péče, přičemž značný počet z nich je zaměstnán v nemocnicích. Tím se stává zdravotnictví jedním z odvětví s největším počtem zaměstnanců v Evropě, které zahrnuje velký počet různých prací. Ženy zde představují okolo 77% pracovních sil. Podle Evropských údajů je pracovní nehodovost ve zdravotnictví 34%, což je více, než je průměr EU. Toto odvětví má navíc, hned po stavebnictví, druhý největší výskyt s prací spojených muskuloskeletálních chorob (MSD). 

Kategorie:

Práce ve zdravotnické záchranné službě je jak samotnými pracovníky, tak veřejností vnímána jako náročná a stresující, Nepřirozenost smrti, tedy smrt náhodná, nepředvídatelná nebo dokonce hromadná oproti smrti přirozené, s jistou lidskou důstojností, má závažnější dopady na psychiku pracovníků, kteří se s ní setkávají.