Kategorie:

Z biologických faktorů jsou nejzávažnější mikroorganismy, které mohou vyvolat závažná onemocnění člověka (patogenní mikroorganismy). Jsou-li patogenní mikroorganismy využívány záměrně při výrobě nebo je jejich výskyt nedílnou součástí práce (zdravotnická a veterinární zařízení apod.), pak takové práce podléhají kategorizaci. Mikroorganismy nebo jejich produkty se do pracovního prostředí mohou také uvolňovat z klimatizačních zařízení či zaplísněných povrchů, a pak je třeba příčinu výskytu odstranit.

Kategorie:

Expozici biologickými činiteli lze očekávat kdekoli jsou zaměstnanci při práci v kontaktu s:

 • přírodními či organickými materiály jako je hlína, jíl atd.,
 • materiály rostlinného původu (seno, sláma, bavlna atd.),
 • materiály živočišného původu (vlna, srst atd.),
 • potravinami,
 • organickým prachem (např. mouka, papírový prach, zvířecí lupy),
 • odpady, odpadními vodami,
 • krví a jinými tělesnými tekutinami.
Kategorie:

vykricnik violetPříkladové požadavky na provedení, vybavení a režim pracovišť s biologickými činiteli

 

 • oddělit pracoviště od jakýchkoliv jiných činností v téže budově
 • udržovat pracoviště v podtlaku oproti okolí
 • vzduch přiváděný na pracoviště a odváděný z něho filtrovat, u kontrolovaného pásma vysoce účinnou filtrací částic (filtr HEPA - high–efficiency particulate air filter)
 • zřídit povrchy nepropouštějící vodu a snadno omyvatelné
 • zřídit povrchy odolné vůči kyselinám, louhům, rozpouštědlům dezinfekčním látkám
 • umožnit hermetické utěsnění pracoviště pro provádění dezinfekce
 • volit speciální dezinfekční postupy