Úvod

2plakatDruhý plakát kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ se zabývá pracovním stresem.

Stresem se rozumí psychický stav jedince, kdy je ohrožena jeho integrita a hrozí poškození organizmu. Stres je důsledkem působení určitých událostí nebo činitelů, jež jsou označované jako stresory. Odezva na působení stresorů (stresová reakce) se obvykle projevuje změnami ve vegetativních funkcích (např. v srdečně-cévním či v zažívacím systému) a v prožívání, jako je úzkost, strach, pocity napětí atd. 

Ke stažení