Kategorie:

Na stránkách Českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci najdete statistiky a přehledy informující o pracovní úrazovosti a pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice. Další oficiální data jsou zveřejněna na webových stránkách Českého statistického úřadu, příp. Státního zdravotního ústavu.

Přehledy dostupné zde.

    2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Pracovní úrazovost v ČR

 
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR   SPÚ SPÚ SPÚ SPÚ SPÚ SPÚ SPÚ