Kategorie:

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2022 a dále jejich vývojem od roku 2013. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

  • Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2022 byl stejný jako v roce předcházejícím a dosáhl celkového počtu 87 případů. Rozdílný byl počet událostí, kdy v roce 2022 jich bylo 86, tedy o 3 víc než v roce 2021. Rozložení do odvětví se značně lišilo. Zatímco odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) vykázalo o 5 případů více, Doprava a skladování (H.) o 5 méně. Ve Stavebnictví (F.) došlo ke značnému poklesu počtu případů (o 14), naproti tomu v Zemědělství, lesnictví a rybářství (A.) k nárůstu o 7 případů a v Těžbě a dobývání (B.) o 5 případů. Zpracovatelský průmysl vykázal pouhých 9 případů (pokles o 4 případy), tedy nejméně za posledních minimálně 20 let.
Kategorie:

tableau

Kategorie:

Na stránkách Českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci najdete statistiky a přehledy informující o pracovní úrazovosti a pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice. Další oficiální data jsou zveřejněna na webových stránkách Českého statistického úřadu, příp. Státního zdravotního ústavu.

Přehledy dostupné zde.

    2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Pracovní úrazovost v ČR

 
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR   SPÚ SPÚ SPÚ SPÚ SPÚ SPÚ SPÚ