PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

Aplikace slouží k vytváření jednoduchých dotazů podle stanovených kritérií, typu jaká je pracovní úrazovost v daném kraji a v konkrétním odvětví. Jako výchozí graf je zobrazena časová řada vývoje statistiky pracovních úrazů pro celou ČR.

 

Uživatel má možnost pomocí ovládacích prvků (záložek, rozbalovacích a zaškrtávacích menu) interaktivně provádět výběr sledované množiny statistik dle následujících kritérií:

  • dle kraje,
  • dle odvětví,
  • dle pohlaví.

Dostupné časové řady dle zadaných kritérií:

  • počet pracovních úrazů celkem,
  • počet nemocensky pojištěných osob,
  • počet pracovních úrazů na 100 pojištěných osob,
  • průměrná procentuální pracovní neschopnost vlivem pracovního úrazu,
  • průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na 1 případ.
 

Kategorie: