Filtrovat
Kategorie:

5 stresMuskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně postihující kosti, svaly, klouby, vazy, šlachy i nervy. Mezi nejčastější MSD vznikající v souvislosti s prací patří bolesti zad (bolesti bederní páteře), onemocnění horních končetin (syndrom karpálního tunelu), otoky dolních končetin a další. Stres a psychosomatika hrají důležitou roli ve výskytu MSD. Stresový charakter práce může být jednou ze základních vyvolávajících příčin MSD.

Plakát ke stažení zde.

Kategorie:

Nástroj je zaměřen na identifikaci a vyhodnocení bezpečnostních a zdravotních rizik v kadeřnictví. Řeší nejčastější rizika, jako je např. ekzém, potíže se zápěstím, krkem či rameny, a poskytuje tipy, jak je eliminovat nebo jim předcházet.

Plakát ke stažení zde.

Nástroj OiRA

Obecné zhodnocení je základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej ale použít pro další podnikající subjekty.

Mediální kampaň OiRA

Kategorie:

Aktuální situace vyvolaná stavem nouze z důvodu pandemie je prakticky pro všechny na trhu práce, zaměstnance i zaměstnavatele, naprosto novou a neznámou. Především zaměstnavatelé jsou a hlavně budou vedeni snahou udržet své podniky a mít v nich dost zaměstnanců, kteří zabezpečí jejich další existenci a prosperitu. Vybrali jsme několik otázek, které si v dnešní době mohou zaměstnavatelé klást, a poskytli jsme i příslušné odpovědi.

Kategorie:

logo oraPři příležitosti evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásilPři příležitosti evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásilVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstvo práce asociálních věcí další, v pořadí již 3. ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTORBOZP NA STAVENIŠTI.

Kategorie:

Agentura EU-OSHA se spojila s evropským kadeřnickým odvětvím, aby společně vytvořily nové video poskytující návod, jak snížit rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí nástroje pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA).

Kategorie:

Při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolouvytvořila agentura EU-OSHA nové informační přehledy o dvou důležitých tématech v této oblasti.

Praktické nástroje a pokyny týkající se nebezpečných látek na pracovištích se zabývají důležitostí takovýchto zdrojů při omezování expozice pracovníků škodlivým látkám. Popisuje a odkazuje na mnoho stávajících nástrojů z databáze, které se mohou použít k účinnému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přehled Vyráběné nanomateriály na pracovišti poskytuje informace a poradenství při řízení rizik souvisejících s touto rychle se vyvíjející technologií. Nanomateriály se používají v mnoha odvětvích a mohou mít celou řadu toxických účinků. Tento nový informační přehled přináší základní fakta.

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Převzato z: https://osha.europa.eu/cs/highlights/new-infosheets-nanomaterials-and-practical-tools-manage-dangerous-substances