Filtrovat
Kategorie:

Další zajímavé informace ohledně zdraví, právních předpisů, ale i nově například z daňové oblasti, přinesl seminář Pracovněprávní a daňová problematika v souvislosti se zdravotní prevencí a ochranou zaměstnanců na pracovišti, který se konal online 4. listopadu 2021. Akce se uskutečnila v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2020–2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.

Kategorie:

Online Interactive Risk Assessment (OiRA) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento nástroj je určen především OSVČ a malým a středním firmám. Nově jim může také pomoci s identifikací, hodnocením a řízením rizik spojených s onemocněním COVID-19, což jim výrazně ulehčí návrat zaměstnanců do bezpečného a zdravého prostředí.

Kategorie:

hygena rukouPředstavujeme vám další novou publikaci – Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí: právní limity

Publikace je výstupem výzkumného úkolu V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb., řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kategorie:
  • rozumět principům řízení bezpečnosti v organizaci,
  • orientovat se v právních předpisech a odborných doporučeních,
  • schopen specifikovat faktory ovlivňující způsob řízení a úlohu jednotlivých článků řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku,
  • v praktické rovině znát - postupy řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku a moderní přístupy prevence nehod a poškození zdraví při práci.

 

Kategorie:

PPZ newMinisterstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2021. 

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci, a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

Podmínkou soutěže je, aby organizace měla dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle právních předpisů ČR a plnila všechna kritéria v této oblasti na 100 %. Dále se musí aktivně věnovat oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitorovat její výsledky a usilovat o její zlepšování.

Kategorie:

hygena rukouPředstavujeme vám novou publikaci – Hygiena rukou: příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb.

Příručka je výstupem výzkumného úkolu V09-S4 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.), řešený Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kategorie:

De 25. října 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. a dne 29. října 2018 bylo publikováno nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Jaké změny tyto novely přinesly, si můžete přečíst v následujícím článku.