• Kampaň probíhá od června do října 2021 a zaměřuje se na zemědělsko-potravinářské odvětví. Zaměření kampaně je zvláště relevantní, neboť probíhající pandemie COVID-19 zhoršila podmínky sezónních pracovníků, a vystavila je tak vyšší míře rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Vyzkoušejte si interaktivní hru – seznamte se prostřednictvím hry interaktivním způsobem s právy sezónních zaměstnanců, s povinnostmi zaměstnavatelů a riziky nelegální práce.

Vyberte si svoji postavu a vytvořte vlastní příběh