Osobní ochranné pracovní prostředky

Každoročně vznikají tisíce pracovních úrazů, kde je příčinou:

 • nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků,
 • nesprávné používání OOPP nebo jejich chybné seřízení a přizpůsobení,
 • používání poškozených nebo nevhodně zvolených OOPP.
Doporučené podklady ke zpracování vlastního seznamu OOPP
 • nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
 • podrobné informace o zbytkových rizicích, vyskytujících se na příslušných pracovištích,
 • návody na používání k jednotlivým OOPP.
Příklad postupu při návrhu seznamu osobních ochranných pracovních prostředků
Profese: STAVEBNÍ DĚLNÍK v konkrétních podmínkách stavby

Rizika zjištěná při posuzování pracovní činnosti:

 • pád z výšky
 • uklouznutí
 • poranění rukou při zpracování materiálu
 • styk rukou s chemikáliemi (asfalt, vápno)
 • pád předmětů z výšky
 • zasažení očí při zpracování materiálu nebo při práci s vápnem.

Seznam OOPP pro stavebního dělníka v konkrétních podmínkách stavby:

 • zachycovací postroj, lano s tlumičem energie pádu,
 • pracovní obuv s protiskluzovou podešví,
 • ochranné rukavice (proti mechanickým rizikům, proti chemikáliím),
 • ochranná přilba (základní ochrana),
 • ochranné brýle (mechanická rizika),
 • pracovní oděv jako ochrana před zvýšeným znečištěním a poškozením.