NORMY

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2024

ČSN EN 13281 (32 0230) Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13281 (32 0230) Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů ze září 2023.

ČSN EN ISO 23582-1 (69 1290) Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 23582-1 (69 1290) Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy ze září 2023.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy z listopadu 2022.

ČSN EN 50436-1 ed. 3 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu. S účinností od 19. 6. 2026 se zrušuje ČSN EN 50436-1 ed. 2 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu z října 2014 a ČSN EN 50436-2 ed. 2 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití z října 2014.

ČSN EN 14432 (69 9037) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14432 (69 9037) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování z března 2017.

ČSN EN 14433 (69 9038) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14433 (69 9038) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventilyz března 2017.

ČSN EN ISO 13997 (83 2774) Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13997 (83 2774) Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty z července 2000.

ČSN EN ISO 7933 (83 3562) Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7933 (83 3562) Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže z května 2005.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 12. 2023

ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla - Požární ochrana. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla - Požární ochrana z července 2023 a ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla - Požární ochrana z února 2018.

ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12255-10 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti ze září 2023.

ČSN EN 14058+A1 (83 2766) Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14058 (83 2766) Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí z listopadu 2018.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 61800-5-1 ed. 3 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické. S účinností od 20. 10. 2026 se zrušuje ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické z května 2008.

ČSN EN ISO 80601-2-72 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 80601-2-72 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru z července 2016.

ČSN EN 17558 (83 3515) Ergonomie - Ergonomie souprav OOP.

ČSN EN 14470-1 (84 7520) Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14470-1 (84 7520) Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny z prosince 2004.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2023

ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684) Svařování a příbuzné procesy - Slovník - Část 2: Zdraví a bezpečnost*). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684) Svařování a příbuzné procesy - Slovník - Část 2: Zdraví a bezpečnost z července 2023.

ČSN EN IEC 61010-031 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond 
držených a ovládaných rukou.
 S účinností od 6. 3. 2026 se zrušuje ČSN EN 61010-031 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou z dubna 2016.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 11610 (83 2700) Ochranné oděvy - Slovník. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN 83 2700 Ochranné oděvy - Slovník z června 2005.

ČSN EN 1729-2 (91 1710) Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1729-2+A1 (91 1710) Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení z ledna 2017.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 7. 2023

ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury ze září 2022.

ČSN EN 50122-1 ed. 3 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem. S účinností od 25. 7. 2025 se zrušuje ČSN EN 50122-1 ed. 2 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem z listopadu 2011.

ČSN EN IEC 60335-2-9 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření. S účinností od 12. 1. 2026 se zrušuje ČSN EN 60335-2-9 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření z ledna 2004.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 23062 (04 0050) Slévárenské stroje - Bezpečnostní požadavky na formovací a jádrovací stroje a související vybavení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 710+A1 (04 0050) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení ze srpna 2010.

ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684) Svařování a příbuzné procesy - Slovník - Část 2: Zdraví a bezpečnost+).

ČSN EN 1854 ed. 3 (06 1808) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv. S účinností od 31. 12. 2025 se zrušuje ČSN EN 1854 ed. 2 (06 1808) Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv z prosince 2010.

ČSN EN ISO 9094 (32 0240) Malá plavidla - Požární ochrana+).

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2023

ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje z dubna 2023.

ČSN EN 474-8 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-8 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-8+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry z října 2009.

ČSN EN 474-9 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-9 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-9+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí z října 2009.

ČSN EN 474-10 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-10 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-10+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače z října 2009.

ČSN EN 474-11 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-11 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-11+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu z července 2009.

ČSN EN 474-12 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-12 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-12+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla z července 2009.

ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) Lesnická strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce z prosince 2022.

ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnická strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů z prosince 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13411-3 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13411-3+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky z června 2009.

ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky z května 2019.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 5. 5. 2023

ČSN EN 619 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 619 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami z října 2022.

ČSN EN 474-2 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-2 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-2+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery z července 2009.

ČSN EN 474-3 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače z května 2023. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-3 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-3+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače z října 2009.

ČSN EN 474-4 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro  rýpadlo-nakladače. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-4 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-4+A2 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače ze srpna 2012.

ČSN EN 474-5 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro  hydraulická lopatová rýpadla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-5 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická  lopatová rýpadla z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-5+A3 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová  rýpadla z ledna 2014.

ČSN EN 474-6 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-6 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-6+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry z října 2009.

ČSN EN 474-7 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 474-7 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry z října 2022. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-7+A1 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry z října 2009.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 88-1 (06 1801) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa. S účinností od 30. 10. 2025 se zrušuje ČSN EN 88-1+A1 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa ze srpna 2016.

ČSN EN 88-2 ed. 2 (06 1801) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nad 50 kPa a do a včetně 500 kPa. S účinností od 30. 10. 2025 se zrušuje ČSN EN 88-2 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar z června 2008.

ČSN EN 88-3 (06 1801) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 3: Regulátory tlaku a/nebo průtoku pro vstupní tlaky do a včetně 500 kPa, elektronické typy.

ČSN EN 16898 (06 1813) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa. 

ČSN EN 16678 ed. 2 (06 1825) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa a do a včetně 6 300 kPa. S účinností od 30. 10. 2025 se zrušuje ČSN EN 16678 (06 1825) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně z května 2016.

 

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. a 7. 4. 2023

ČSN EN 15061 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení linky na zpracování pásu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15061 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu ze září 2022.

ČSN EN 17449 (43 3014) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17449 (21 0706) Bezpečnost strojního zařízení - Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy z října 2022.

ČSN EN IEC 62841-4-7 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou.

ČSN EN 15094 (43 3011) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15094 (43 3011) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena z listopadu 2022.

ČSN EN ISO 4254-17 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 17: Sklízeče kořenových plodin. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4254-17 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 17: Sklízeče kořenových plodin z října 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 13137 (83 3637) Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13137 (83 3637) Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů – Požadavky a zkušební metody z května 2014.

ČSN EN ISO 22361 (01 2307) Bezpečnost a odolnost - Krizový management - Směrnice.

ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje z listopadu 2013.

ČSN EN 12067-2 ed. 2 (06 1809) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Část 2: Poměrové regulátory palivo/vzduch / hlídač elektronického typu. S účinností od 30. 11. 2025 se zrušuje ČSN EN 12067-2 (06 1809) Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení z prosince 2004.

ČSN EN 1643 ed. 3 (06 1830) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů. S účinností od 30. 11. 2025 se zrušuje ČSN EN 1643 ed. 2 (06 1830) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů ze září 2014.

ČSN EN IEC 61010-2-101 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Bezpečnostní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD). S účinností od 26. 9. 2025 se zrušuje ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD) z října 2017.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2023

 

ČSN EN ISO 28881 (20 0721) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 28881 (20 0721) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje z července 2014.

ČSN EN 280-1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 280-1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky ze září 2022.

ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z června 2022.

ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro stavební a geotechnické inženýrství v zeminách nebo směsi zemin a hornin. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví; Vyhlášena z června 2022.

ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD) z června 2022.

ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení z června 2022.

ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny z června 2022.

ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže z června 2022.

ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení z června 2022.

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv. S účinností od 31. 3. 2023  se zrušuje ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv ze září 2012. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv ze září 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost. S účinností od15. 9. 2025 se zrušuje ČSN EN 62282-4-101 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků z května 2015.

ČSN EN ISO 6942 (83 2744) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6942 (83 2744) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu z ledna 2003.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 1. 2023

ČSN EN 620 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 620 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál z dubna 2022.

ČSN EN 528+A1 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje ze září 2021.

ČSN EN 1756-1 (26 9711) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1756-1 (27 9611) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela z února 2022.

ČSN EN IEC 62841-3-5 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily.

ČSN EN IEC 62619 ed. 2 (36 4362) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích. S účinností od 28. 6. 2025 se zrušuje ČSN EN 62619 (36 4362) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích z listopadu 2017.

ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla. Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla ze září 2022.

ČSN EN 14753 (43 3012) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení pro plynulé lití oceli. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14753 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro kontinuální lití oceli ze září 2022.

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv. S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ze srpna 2012. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ze září 2022.

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv. S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv z prosince 2014. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv ze září 2022.

ČSN ISO 18889 (83 2730) Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky na provedení*).

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011) Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy+).

ČSN EN 81-70+A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace+).

ČSN EN ISO 19014-2 (27 8017) Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 2: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému.

ČSN EN 16517 (47 0670) Zemědělské a lesnické stroje - Mobilní lanovky pro těžbu dřeva - Bezpečnost.

ČSN EN 13885 (51 3030) Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13885+A1 (51 3030) Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky z ledna 2011.

ČSN EN 12355 (51 3045) Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12355+A1 (51 3045) Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky z prosince 2010.

ČSN EN 13732 ed. 2 (51 5510) Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu+).

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

 


Archiv vydaných norem

Kategorie: