NORMY

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2023

 

ČSN EN ISO 28881 (20 0721) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 28881 (20 0721) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje z července 2014.

ČSN EN 280-1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 280-1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky ze září 2022.

ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z června 2022.

ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro stavební a geotechnické inženýrství v zeminách nebo směsi zemin a hornin. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví; Vyhlášena z června 2022.

ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD) z června 2022.

ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení z června 2022.

ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny z června 2022.

ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže z června 2022.

ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení z června 2022.

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv. S účinností od 31. 3. 2023  se zrušuje ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv ze září 2012. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv ze září 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost. S účinností od15. 9. 2025 se zrušuje ČSN EN 62282-4-101 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků z května 2015.

ČSN EN ISO 6942 (83 2744) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6942 (83 2744) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu z ledna 2003.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 1. 2023

ČSN EN 620 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 620 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál z dubna 2022.

ČSN EN 528+A1 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje ze září 2021.

ČSN EN 1756-1 (26 9711) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1756-1 (27 9611) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela z února 2022.

ČSN EN IEC 62841-3-5 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily.

ČSN EN IEC 62619 ed. 2 (36 4362) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích. S účinností od 28. 6. 2025 se zrušuje ČSN EN 62619 (36 4362) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích z listopadu 2017.

ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla. Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla ze září 2022.

ČSN EN 14753 (43 3012) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení pro plynulé lití oceli. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14753 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro kontinuální lití oceli ze září 2022.

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv. S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ze srpna 2012. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ze září 2022.

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv. S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv z prosince 2014. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv ze září 2022.

ČSN ISO 18889 (83 2730) Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky na provedení*).

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011) Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy+).

ČSN EN 81-70+A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace+).

ČSN EN ISO 19014-2 (27 8017) Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 2: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému.

ČSN EN 16517 (47 0670) Zemědělské a lesnické stroje - Mobilní lanovky pro těžbu dřeva - Bezpečnost.

ČSN EN 13885 (51 3030) Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13885+A1 (51 3030) Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky z ledna 2011.

ČSN EN 12355 (51 3045) Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12355+A1 (51 3045) Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky z prosince 2010.

ČSN EN 13732 ed. 2 (51 5510) Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu+).

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

 


Archiv vydaných norem

Kategorie: