Ergonomie

Cílem ergonomie je dosažení optimálních pracovních podmínek ve vztahu k anatomickým a výkonnostním možnostem člověka. Ergonomie se zabývá také návrhem a optimalizací pracovního prostředí, pracoviště, strojů, pracovních nástrojů a vykonávaných činností.

Nerespektování nebo zanedbávání ergonomie v pracovních procesech může způsobit:

 • snížení efektivity a pracovní výkonnosti,
 • zvýšení nákladů na zajištění činnosti,
 • přetížení svalů a kosterního aparátu,
 • zhoršení úrovně tělesné regenerace,
 • nárůst nepozornosti a zvýšení počtu skoronehod a nehod,
 • možnost zvýšeného vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví,
 • vznik zdravotních obtíží a vznik predispozic MSD - muskuloskeletálních onemocnění,
 • možnost vzniku nemocí z povolání.

Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

 • Většina muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se vyvine postupem času.
 • Většinou neexistuje jen jedna příčina muskuloskeletálních poruch, neboť se často jedná o kombinaci různých faktorů, jako jsou např.:
 • Působení negativních vlivů na pracovníky je taktéž velmi úzce spjato s typem práce a způsobem plnění pracovních povinností a zadaných úkolů.
 • Vznik predispozicí a obtíží spojených s MSD je déle trvající záležitostí.
 • Prvotní příznaky vzniku MSD zahrnují především běžné příznaky, jako jsou:
  • bolest svalů, šlach nebo kloubů,
  • celková slabost, nebo zhoršená schopnost regenerace určitých částí těla,
  • ztuhlost a ztráta svalové pružnosti,
  • omezení svalové, nebo snížený rozsah kloubní pohyblivosti
 • V mnoha případech jsou z důvodu špatné prevence a neznalosti tyto příznaky ignorovány a zlehčovány, přestože právě v tomto prvotním stádiu je možné zajistit velmi účinnou nápravu, prevenci a eliminaci potenciálních obtíží.

Nejčastěji identifikované rizikové faktory poruch pohybového aparátu a MSD jsou:

 • nevhodný pohyb těla nebo jednotlivých částí těla,
 • dlouhodobé setrvání v jedné pozici,
 • nesprávná pracovní poloha nebo špatné sezení,
 • nesprávný proces manipulace,
 • nesprávné postupy při zvedání nebo manipulaci těžkých břemen,
 • opakované pohyby při pracovní činnosti, ruce/ paže/ končetiny,
 • špatné rozložení / střídání pracovních aktivit.

Důsledky přetěžování pohybového aparátu

V souladu s výsledky provedených studií realizovaných v rámci členských států EU zaměřených na sledování poruch pohybového aparátu zjištěné obtíže pohybového aparátu nesouvisejí pouze s běžně známými příčinami, jako:

 • jednostranné zatěžování organismu,
 • poškození z přetěžování vyvolané opakovanými pohyby,
 • vlivy jednorázového namáhání, spojení s extrémní psychickou zátěží,
 • špatná úroveň regenerace a odpočinku organismu především,
 • doba výkonu práce/ směnnost,
 • chybějící možnost fyzické přípravy,
 • nápravných, protahovacích a relaxačních cviků a rekonvalescence zaměstnanců.
 • Poruchy pohybového aparátu souvisejí často s povahou pracovní činnosti, pracovním prostředím a celkovou fyzickou a psychickou zátěží.
 • Běžné příznaky poruch a nemocí svalové a kosterní soustavy jsou v mnoha případech spojeny s projevy a změnami v oblasti kloubů, kostí, svalů, vazů a šlach.

Vznik poruch pohybového aparátu a MSD

Mezi běžné MSD patří:

 • Syndrom karpálního tunelu
 • Záněty šlach
 • Napětí svalů / šlach
 • Podvrtnutí vazů
 • Tenze krční páteře
 • Komprese hrudního koše
 • Tendonitida rotátorové manžety
 • Laterální Epikondylitida
 • Radiální tunelový syndrom
 • Záněty nervů (neuritida/polyneuritida )
 • Poškození funkce ukazováčku a palce
 • DeQuervainův syndrom/ bolesti palce
 • Syndrom mechaniky zad
 • Degenerativní onemocnění disku
 • Prasklý / herniovaný disk

Pojmem MSD se obecně označuje jakékoli poškození nebo onemocnění kloubů a dalších tkání souvisejících s funkčností a výkonností pohybového aparátu.

Muskuloskeletální poruchy obvykle zasahují záda, krk, ramena a horní končetiny, mohou se však týkat i dolních končetin.

Možnosti analýzy pracovních činností a ergonomie práce

V souvislosti s výkonem pracovních činností obvykle provádíme řadu analýz jako například:

Možnosti detailní analýzy pracovní zátěže:

 • Posturální analýza
 • Analýza tělesná zátěž a svalovépráce
 • Analýza manipulačních zátěže
 • RULA analýza (Rapid Uper LimbAssessment) - ergonomický nástroj pro hodnocení rizik na pracovišti, který umožňuje zhodnotit riziko muskuloskeletálního zatížení horních končetin a krku
 • REBA analýza (Rapid Entire BodyAssessment) - ergonomický nástroj, který umožňuje hodnotit riziko muskuloskeletálního zatížení celého těla a dalších rizik souvisejících s pracovními úkoly

Pro analýzu celkové pohybové zátěže využíváme nejnovějších nástrojů pro sledování pohybu lidského těla MoCap (MotionCapture) společně s 3D Kinematickou analýzu pohybu.

Video Ergonomická analýza tahání osoby

Workshop - formát pdf, mp4

Správná manipulace s břemeny - ANALÝZY

Správná manipulace s břemeny - CVIČENÍ

Tento materiál je výstupem výzkumného úkolu 04-2020-VUBP Prevence muskuloskeletálních poruch v důsledku manipulace s břemeny – správná manipulace s břemeny u specifické vybrané skupiny zaměstnanců, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2020–2021, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.