Často kladené dotazy - Prevence rizik

Prevence rizik

Naše firma, která má více poboček v EU i mimo ni, by ráda standardizovala bezpečnostní značení. Můžete mi poradit, jaké mezinárodní/EU normy se držet, případně jiný zdroj, odkud by se dala grafika uvedených značek čerpat?

Odpověď

Jsem zaměstnán jako velitel družstva (mistr), mám sedm podřízených na třech dílnách - autodílna, stolárna a zámečnická dílna. Zaměstnavatel po mně požaduje, abych vyhodnotil a zpracoval rizika pro dané pracoviště. Je to v pořádku? Můžu já jako člověk neznalý problematiky BOZP tyhle dokumenty vytvořit? Mohu být v případě problému právně postihnut?

Odpověď

Existuje v české normotvorbě norma, která se zabývá velikostí bezpečnostních tabulek? 

Odpověď

Mám dotaz ohledně označení nebezpečných míst. Na novém úseku našeho pracoviště je schodiště do patra a pod ním vznikl prostor, kdy hrana je ve výšce zhruba 160 cm. V tomto prostoru není žádná technologie, pouze volný prostor. Je nutné ho barevně označit, nebo stačí řetízek mezi sloupy a značka zákazu vstupu? Další dotaz mám ohledně značení schodů - stačí je označit žlutou barvou, nebo platí žlutočerné pruhy?

Odpověď

Od objednání autorizovaného měření hluku, provedení samotného měření a obdržení výsledků měření uplyne určitý čas k realizaci samotného opatření k zajištění BOZP (např. organizačního zajištění střídání činností nebo zaměstnanců). Je možné použít neautorizované měření k zařazení rizikového faktoru např. do rizika hluku a přijmout na jeho základě opatření k omezení působení rizik?

Odpověď