Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) je prostředek určený k individuální ochraně osob, aby je chránil před konkrétním rizikem, a jehož použití zabraňuje nebo snižuje působení nebezpečných a škodlivých faktorů (rizik) pracovního procesu. Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků:

 
Příklady druhů osobních ochranných pracovních prostředků
Příklady prací a činností, které vyžadují poskytování OOPP pro dané části lidského těla

OCHRANA HLAVY (OCHRANA LEBKY)

 

Symbol OOPP pro ochranu hlavy

- průmyslové ochranné přilby pro doly, staveniště, lesnictví a jiné průmyslové použití
- ochrana proti skalpování (čepice, barety, síťky na vlasy - se štítkem nebo bez něho)
- ochranné pokrývky hlavy (barety, čapky, nepromokavé klobouky, atd. vyrobené z textilie, impregnované textilie apod.)

Použití průmyslových ochranných přileb:
- stavební práce, zejména práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti, práce ve výškách, vztyčování a snímání bednění, montážní a instalační práce, stavění lešení a demoliční práce
- práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, na stožárech, věžích, ocelových hydraulických konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, kotelnách a elektrárnách
- práce v jámách, výkopech, šachtách a tunelech
- zemní práce a práce v lomech
- práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených vykopávkách, při likvidaci skládek uhlí
- práce s nastřelovacím nářadím
- trhací práce
- práce v blízkosti zdviží, zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků
- práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání
- práce s průmyslovými pecemi, kontejnery, strojními zařízeními, sily, zásobníky a potrubími
- stavba lodí
- posunování na železnici
- práce na jatkách
- těžba dříví a lesnické činnosti, při níž hrozí nebezpečí pádu předmětů z výšky
- manipulační skládky kulatiny
- řidiči vysokozdvižných vozíků
- obsluha regálových zakladačů a vozidel s manipulační hydraulickou rukou
- ostatní práce (kde to vyžaduje konkrétní právní předpis)

OCHRANA SLUCHU

Symbol OOPP pro ochranu sluchu

 

- zátkové nebo mušlové chrániče sluchu (sluchátka) a podobné prostředky
- akustické (protihlukové přilby)
- mušlové chrániče sluchu (sluchátka), které lze připojit k ochranným přilbám

- práce při kování a lisování kovů
- práce s kompresory a pneumatickými vrtačkami
- práce pozemního personálu na letištích
- práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními
- práce s motorovými řetězovými pilami, křovinořezy a víceúčelovými mechanismy pro těžbu dřeva
- obsluha zemních a stavebních strojů
- práce se vstřelovacím nářadím
- práce u lahvárenských linek

OCHRANA ZRAKU (OČÍ)
A OBLIČEJE

Symboly OOPP pro ochranu zraku

Symbol OOPP pro ochranu obličeje

- ochranné brýle, stínítka
- ochranné brýle proti záření: rentgenovému, laserovému, ultrafialovému, infračervenému, viditelnému (proti oslnění)
- ochranné obličejové štíty
- svářečské kukly a štíty

- tváření, broušení, rozdružování
- utěsňování a sekání
- dobývání a zpracování hornin
- práce s nastřelovacím nářadím
- práce na hrubovacích strojích s malými úlomky
- kování do zápustky
- odstraňování částí materiálu nebo práce, při níž vznikají úlomky (střepiny)
- tryskání abrazivních látek
- práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky (včetně pojiv obsahující vápno)
- práce s rozprašováním tekutin
- práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek
- práce v sálavém žáru
- práce s lasery
- práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

 Symboly OOPP pro ochranu dýchacích orgánů

 

- filtry proti částicím (protiplynové a proti radioaktivnímu prachu)
- izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu
- prostředky na ochranu dýchacích orgánů se snímatelnou svářečskou kuklou
- potápěčské přístroje a vybavení

- práce s nebezpečnými (chemickými, biologickými) látkami
- práce v mrazírnách, kde je nebezpečí úniku chladiva
- práce v mlýnech a čištění zásobníků sypkých hmot
- práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku
- práce v šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací
- nanášení nátěrů stříkáním, je-li odvětrávání nedostatečné
- bourací (stavební) práce
- broušení dřeva na bruskách
- práce v blízkosti zavážky pece
- práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece
- práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující těžké kovy
- práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost

OCHRANA RUKOU A PAŽÍ

Symboly OOPP pro ochranu rukou a paží

- rukavice na ochranu

  • před strojním zařízením a před ručním nářadím (proti bodnutí, proříznutí, vibracím atd.)
  • před chemickými a biologickými látkami
  • pro elektrikáře a před žárem

- ochranné rukavice (palcové, tříprsté, pětiprsté)
- ochranné prsty (jednotlivé)
- ochranné rukávy
- ochranné nátepníky pro těžkou práci

- práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čistícími prostředky
- práce s herbicidy, insekticidy, arboricidy apod.
- práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy nadměrného tepla
- práce při výrobě plochého skla
- řezání a manipulace se sklem
- otryskávání broky
- práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu
- práce při těžbě, soustřeďování a manipulaci se dřevem
- práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy
- práce při obrábění dřeva
- manipulace s předměty s ostrými hranami - s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny (kotoučová pila – cirkulárka)
- práce s ručním nářadím, které je zdrojem vibrací
- svařování

- vykosťování a krájení masa
- běžné krájení masa s ručním nožem a při porážení jatečních zvířat
- výměna nožů u řezacích strojů

OCHRANA NOHOU

Symbol OOPP pro ochranu nohou

 

- obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká
- obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou
- obuv, kterou lze rychle vyzout
- obuv a přezůvková obuv s podešvemi odolnými proti žáru
- obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv odolná proti žáru
- oteplená obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv
- obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv odolné proti vibracím
- antistatické obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv
- izolační obuv, vysoká obuv a přezůvková obuv
- ochranná obuv pro obsluhu řetězových motorových pil
- dřeváky
- ochrana proti pořezání (stehen apod.)
- chrániče kolen
- snímatelné chrániče nártu
- kamaše
- vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)
- snímatelné hroty pro led, sníh nebo klouzavé podlahoviny

Použití ochranné obuvi s podešvemi odolnými proti propíchnutí:
- stavba skeletu budovy, základů a silniční práce
- lešenářské práce
- demolice budov
- práce s betonovými a prefabrikovanými díly, stavba bednění a jeho odstraňování
- nádvorní práce a práce ve skladištích
- práce na střechách
- práce v lese
- práce v chemických provozech
Použití ochranné obuvi s podešví, která není odolná proti proražení, proříznutí:
- přestavby a údržbářské práce
- práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových hydraulických konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách
- stavba pecí, topných a větracích zařízení a montáž kovových dílů
- práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů
- práce v kamenolomech a otevřených výkopech, na uhelných skrývkách
- dobývání a zpracování hornin
- výroba a zpracování plochého a obalového skla
- práce s formami v keramickém průmyslu
- vyzdívání pecí v keramickém průmyslu
- formování v keramickém průmyslu a průmyslu stavebních hmot
- doprava a skladování
- práce s mraženými bloky masa a bloky konzervovaných potravin
- stavba lodí
- posunování železničních vagónů
- práce u rámových pil
Použití ochranné obuvi na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí:
- práce na střechách
Použití ochranné obuvi s izolační podešví:
- práce na nebo s velmi horkými nebo studenými materiály

Použití ochranné obuvi, kterou lze snadno vyzout:

- tam, kde se vyskytuje riziko proniknutí roztaveného kovu
Použití ochranné obuvi s protiskluznou podešví:
- práce na kluzkých podlahovinách nebo v kluzkých prostorech

OCHRANA POKOŽKY

- ochranné krémy a masti
- bariérové krémy, masti a gely

- zpracování materiálů k nanášení
- vydělávání kůží
- práce s čisticími prostředky
- práce s nebezpečnými (chemickými) látkami, které mohou způsobit poškození pokožky nebo kožní onemocnění

OCHRANA TRUPU A BŘICHA

Symbol OOPP pro ochranu trupu a břicha

- ochranné vesty, blůzy a zástěry pro ochranu před strojním zařízením a před ručním nářadím (píchnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu atd.)
- ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými a biologickými látkami
- zahřívané vesty
- záchranné vesty
- zástěry na ochranu před rentgenovým zářením
- břišní pásy
- bederní pásy - protektory

Použití zástěr odolných proti proříznutí, probodnutí:
- vykosťování a řezání masa
- práce s ručními noži, je-li třeba táhnout nůž směrem k tělu
- práce se vstřelovacím nářadím
- obsluha kotoučových a válcových pil na obrábění dřeva
- práce na dřevozpracujících zařízeních
Použití kožených zástěr:
- svařování
- kování
- slévání
- práce na vybraných dřevoobráběcích strojích
Použití zástěr na ochranu před rentgenovým zářením:
- ve zdravotnictví, v laboratořích
Použití zahřívaných vest:
- práce v chladných prostorech
- práce venku v deštivém a chladném počasí

OCHRANA CELÉHO TĚLA

Symbol OOPP pro ochranu celého těla

Symbol OOPP pro ochranu celého těla

Prostředky k prevenci pádů:

- úplná výstroj k prevenci pádů včetně veškerých nezbytných doplňků
- brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii (úplné vybavení včetně veškerých nezbytných doplňků)
- prostředky pro polohování těla (pracovní polohovací pás)
Ochranné oděvy:
- pracovní oděvy (dvojdílné; kombinézy)
- oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (bodnutím, pořezáním atd.)
- oděvy na ochranu před chemickými a biologickými látkami
- oděvy chránící před rozstříknutím roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením
- oděvy odolné proti žáru a ohni
- oděvy proti chladu
- oděvy na ochranu před radioaktivním zářením a zamořením
- prachotěsné oděvy
- plynotěsné oděvy
- oděvy s vysokou viditelností z fluorescenčních a retroreflexních materiálů (výstražné/reflexní vesty)
- potápěčské obleky
Další OOPP:
- doplňky s vysokou viditelností z fluorescenčních a retroreflexních materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.)
Ochranné přikrývky

Použití bezpečnostních pásů, postrojů a bezpečnostních lan:
- práce na lešeních a konstrukcích
- montáž stavebních prefabrikátů
- práce na stožárech
- práce na pracovních plošinách, výsuvných žebřících, v korunách stromů apod.
- práce ve výškách a nad prohlubněmi
- práce v kabinách výškových jeřábů
- práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích zařízení ve skladištích
- práce ve vysokých částech vrtných věží
- práce v šachtách a stokách
- práce v zásobnících a nádržích
Použití ochranných oděvů:
- práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky a žíravými čistícími prostředky
- práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy nadměrného tepla
- práce při výrobě plochého skla
- otryskávání broky
- práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu
- práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy
- práce při obrábění dřeva
Použití ohnivzdorných ochranných oděvů:
- svařování v omezených prostorech
Použití oděvů chránících před nepříznivým počasím:
- práce venku v deštivém a chladném počasí
Použití výstražných oděvů:
- práce, při nichž musí být pracovníci jasně viditelní, aby sami nebyli ohroženi (dopravní policisté, řidiči pohybující se po vozovce, hasiči, záchranáři)

 

Ilustrace převzaty z portálu http://www.e.safetyshop.cz.