Rizika a nebezpečí

Agentura EU-OSHA se spojila s evropským kadeřnickým odvětvím, aby společně vytvořily nové video poskytující návod, jak snížit rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí nástroje pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA).

Pracovníci v kadeřnictví jsou vystaveni různým rizikům, jako jsou muskuloskeletální problémy související s jejich pracovními polohami a kožní problémy způsobované prací ve vlhkém prostředí a zacházením s kosmetickými přípravky. Nástroje OiRA nabízejí bezplatná a snadno použitelná řešení těchto každodenních zdravotních rizik na pracovišti.

Video a nástroj OiRA pro kadeřnické odvětví byly vypracovány ve spolupráci s odvětvovými sociálními partnery EU coiffure a UniEuropa.

{source}
<iframe width="640" height="360"src="https://www.youtube.com/embed/xr-42GbQkiM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}