OCENĚNÍ v oblasti BOZP

LOGO profesionalSoutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

Soutěž je vyhlašována pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky.

Soutěž se vypisuje pro dvě soutěžní kategorie:

  • fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  • osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

ZÁMĚR SOUTĚŽE

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP pravidelně oceňujeme jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP a prevenci rizik, za tradiční i netradiční a  pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jmenovitých podniků.

CÍL SOUTĚŽE

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

CÍLOVÁ SKUPINA

Soutěž je vyhlašována pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky.

CHARAKTERISTIKA

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají prosazování kultury bezpečnosti práce, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž se vypisuje pro dvě soutěžní kategorie:

  1. fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  2. osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Pravidla, podmínky a další náležitosti soutěže jsou stanoveny Statutem.

MATERIÁLY K SOUTĚŽI
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Vyhodnocení soutěže bude probíhat na základě pravidel a způsobu hodnocení uvedeného ve Statutu. Za účelem hodnocení ustanoví organizátor hodnotící komisi složenou ze zástupců Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, ČMKOS, Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce.

DALŠÍ INFORMACE

Informace o národní soutěži poskytuje organizátor soutěže:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:
Tereza Štanglerová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Více o soutěži

Tři otázky pro Profesionála BOZP

PROFESIONÁL BOZP 2023
PROFESIONÁL BOZP 2019
PROFESIONÁL BOZP 2017
PROFESIONÁL BOZP 2015
PROFESIONÁL BOZP 2013
PROFESIONÁL BOZP 2012

 

Vítězové jednotlivých ročníků

profeskooVítěz 1. ročníku (2012), pan Tomáš Neugebauer ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se zaměřil na nízkou motivaci zaměstnanců ke školení BOZP, omezený přístup k informacím a na propagaci BOZP ve zdravotnictví. Zpracoval osnovu motivačního školení BOZP zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik, zaměřil se na dálkový přístup k informacím o BOZP a tvorbu propagačních a osvětových materiálů.

Prezentace vítěze a vítězného projektu (PPT; 415 kB)

Tisková zpráva - Vítězem 1. ročníku soutěže PROFESIONÁL BOZP se stal pan Tomáš Neugebauer - MPSV 2012 (PDF; 148 kB)


profeskooVítězem 2. ročníku (2013), v kategorii B se stal Ing. David Kubát, jehož projekt zpracoval příklady zavádění nové politiky BOZP v s.r.o. Carrier Refrigeration Operation Czech Republic pomocí komunikace, vizualizace, dokumentace a praktických školení. Ing. Kubát byl také vedoucím týmu BOZP, PO a OŽP, který v rámci vítězného projektu dále řešil zabezpečení strojů a práci ve výškách v této společnosti.

V současnosti vyrábíme v berounském závodě zejména klimatizační jednotky a tepelná čerpadla. Zároveň pokračujeme ve výrobě chladicích a mrazicích nábytků pro supermarkety. Berounský závod se vyznačuje dlouhou výrobní tradicí a vysokým počtem zkušených odborníků.

Prezentace vítězů a vítězného projektu (PPT; 456 kB)

Tisková zpráva - Víme, kdo je „PROFESIONÁL BOZP“ - MPSV 2013 (PDF; 183 kB)

 

profeskooVítězem 2. ročníku (2013), v kategorii A se stal Ing. Jiří Tilhon  (ELLA-CS), který zpracoval projekt zahrnující vytvoření nového pracoviště s ředidly, zajištěného laminárním boxem, odvětráním a rekuperací par. Další součástí tohoto projektu bylo zřízení nové provozovny – střediska sterilizace a její zahrnutí do zavedeného integrovaného systému řízení bezpečnosti práce.

Prezentace vítězů a vítězného projektu (PPT; 456 kB)

Tisková zpráva - Víme, kdo je „PROFESIONÁL BOZP“ - MPSV 2013 (PDF; 183 kB)


profeskoo Vítěz 3. ročníku (2015)Bc. Heřman Riedel, pracuje jako bezpečnostní technik v Linde Gas, a.s. Do soutěže se přihlásil se třemi aktuálními aktivitami. Jednalo se o zavedení povolení práce (Permit to work), vývoj nových druhů OOPP a nahrazení stávajících na základě systému hodnocení OOPP dotazníkovou metodou a měření úrovně vibrací u specifického druhu nářadí.

Prezentace vítěze a vítězného projektu (PPT; 390 kB)

Tisková zpráva - Třetí ročník soutěže Profesionál BOZP zná svého vítěze - MPSV 2015 (PDF; 243 kB)


 profeskoo Vítěz 4. ročníku (2017), Michal Bystrianský, pracuje jako technik BOZP a PO pro společnost Saint – Gobain Adfors CZ s.r.o., závod Hodonice. Do soutěže se přihlásil s projektem, který obsahoval tři aktivity, zavedené do podnikové praxe v poslední době. Vítězný projekt tvořil velmi obsáhlý materiál zahrnující opatření a řešení problematiky BOZP pro širokou škálu činností – zaměřených na čištění strojů, výškové práce a chemické látky. Tato provozní opatření vedla ke snížení pracovní úrazovosti a jsou platná nejen pro zaměstnance, ale i pro dodavatele.

Prezentace vítěze a vítězného projektu (PPT; 392 kB)

Tisková zpráva - Čtvrtý ročník soutěže PROFESIONÁL BOZP zná svého vítěze - MPSV 2017


  profeskooVítěz 7. ročníku (2023), Petr Pavlíček, DiS., pracuje jako EHS Lead pro významnou společnost Aptar Czech Republic s.r.o. Do soutěže se přihlásil s projektem, který obsahoval tři aktivity zavedené do podnikové praxe v poslední době. Vítězný projekt tvořil velmi obsáhlý materiál zahrnující opatření a řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro širokou škálu činností zaměřených na:

  1. eliminaci rizika vzniku muskuloskeletálních poruch při manipulaci s materiálem ve společnosti Aptar Czech Republic s.r.o.;
  2. snahu zabránit vzniku úrazů ve společnosti v souvislosti s údržbou strojních zařízení systémem LOTOTO (Lock Out – Tag Out – Try Out);
  3. BBS (Behavior based safety) – zapojení zaměstnanců společnosti do systému managementu BOZP s cílem CHCI PRACOVAT BEZPEČNĚ.